Obilježena sedmica Euromelanoma

U periodu od 09-14.05. 2016. godine obilježena je ovogodišnja sedmica Euromelanoma.

Kampanju su sprovodili studenti US “MEDICUS” i ljekari zaposleni na Klinici za kožne bolesti. U toku ove sedmice građani su imali priliku da besplatno obave preglede na Klinici za kožne bolesti u periodu od 12-14h.